İnsan ve Şempanze Kromozomları Arasında Önemli Fark


İnsanla şempanze DNA'ları üzerinde yapılan son genomik karşılaştırma çalışması, iki canlı arasındaki farklılıkların beklenenden daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

İngiliz bilim dergisi Nature'ın son sayısında yayınlanan araştırmada (Fujiyama, A. et al. "DNA sequence and comparative analysis of chimpanzee chromosome 22" , Nature 429, 27 Mayıs 2004, sf. 382 - 388), şempanzenin 22. kromozomunun dizilimi ile bunun insanda karşılığı olan 21. kromozomunun dizilimi karşılaştırıldı. Şempanzenin 22. Kromozomu Uluslararası Konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilen araştırma, önemli farklılıklar ortaya çıkardı.

Nature dergisinin haber servisi araştırmayı, "Şempanze kromozomu şaşkınlık yarattı" başlığıyla duyurdu ve "yapılan ilk detaylı karşılaştırma, şempanze ve insan genlerini beklenmedik şekilde farklı çıkardı" yorumuna yer verdi ( Laura Nelson, "First chimp chromosome creates puzzles", Nature Science Update , 27 Mayıs 2004 ). Aynı yazıda, Fransa'nın Evry kentindeki Ulusal Dizilim Merkezi'nde görevli Dr. Jean Weissenbach'ın "22. kromozomun, genomun % 1'ini temsil ettiği, şempanze ile insanda farklılık gösteren binlerce gen olabileceği " sözleri de aktarıldı.

Söz konusu canlı arasında beklenmeyen derecede farklılıklar ortaya çıkaran bu araştırma, aynı zamanda basına sık sık yansıyan genetik benzerlik propagandasının geçerli bir mantık yürütmeye dayanmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Evrimcilerce sürdürülen "insan % 99 şempanzedir" propagandasına malzeme yapılan araştırmalar gerçekte iki canlının genomunu tam anlamıyla temsil etmiyor. Çünkü ortada henüz tam olarak tamamlanmış bir şempanze genomu çalışması bulunmuyor. Durum böyleyken evrimcilerin kısmi DNA parçalarının karşılaştırılmasından elde edilen sonuçları genellemesi gerçekçi bir yorum olmuyor. Bir benzetme yapacak olursak, bu yorum, iki paragrafındaki harf sıralarında % 99 benzerlik saptanan iki kitabın, diğer paragraflara bakılmaksızın, birbirlerine % 99 benzer olduğunu ilan etmeye benziyor. Bu da ortaya aldatıcı bir tablo çıkarıyor. Nitekim evrimcilerin propaganda malzemesi olarak kullandığı önceki çalışmaların yanıltıcılığı bu araştırmada görev alan bilim adamlarınca açıkça ifade edildi. Çalışma, iki canlı arasında benzerlikler ortaya koyduğu gibi, önceden bilinmeyen ve evrimci açıklamaların tam aksi yönde bilgiler ortaya koydu.

Çalışmada, şempanzenin 22. kromozomunun % 1.44'ünün, SNP adı verilen tek kimyasal harflik değişikliklerden (SNP: Single nucleotide polymorphisms) meydana geldiği; 68.000'e yakın bölgede de indels (insertions and deletions) adı verilen farklılaşmalara sahip olduğu anlaşıldı. Indels'ler, birbiriyle karşılaştırılan genomların karşılıklı nükleotid dizilimindeki eksiklik ve fazlalıkları belirtiyor. Şempanzenin 22. kromozomunda, bunların uzunlukları kimi bölgelerde 30 nükleotidle sınırlı iken bu uzunluk kimilerinde 54.000 nükleotidi buluyor.

AGTCGTACC
AGTCATACC

SNP


AGTCGTACC
AGTC......CC

indels

Protein kodlayan bölgelerdeki farklılıkların kodlamayan bölgelerdekilerden oran olarak geri kalmaması ve bunların üretilen proteinlerde farklılıklar meydana getirmesi bilim adamları için son derece şaşırtıcı bir bulgu oluşturdu. Bilim adamları evrimci bir bakış açısından, protein kodlamayan bölgeleri hayali evrim sürecinden arta kalmış işlevsiz, hurda DNA olarak yorumluyorlardı. Yine bu bakış açısından, sözde evrim sürecinde protein kodlayan bölgelerdeki benzerliklerin korunmuş olma ihtimali, kodlamayan bölgelere nazaran daha yüksek kabul ediliyordu. Evrim teorisine göre, işlevsel olmadıkları için doğal seleksiyon tarafından elimine edilmiş olmaları, dolayısıyla insan ve şempanze arasındaki benzerlik oranlarının oldukça azalmış olması gerekiyordu. Bu çalışmada, iki canlı arasında ortaya koydukları farklılık açısından protein kodlayan bölgelerle kodlamayan bölgelerin birbirine yakın olduğunun ortaya çıkması, bu evrimci beklentilerin tam zıt yönünde sonuçlar ortaya çıkarmış oldu. (Hurda DNA iddiasının geçersizliği hakkında Harun Yahya, Bir Zamanlar Darwinizm , İstanbul: Global Yayıncılık, Ocak 2004 başvurabilirsiniz.)

Söz konusu kromozomlar üzerinde yer alan 231 genin % 83'ünde , kodladıkları proteinin amino asit dizilimine etki eden farklılıklar belirlendi. İki canlı arasındaki farklılıkların protein yapısına etki etmesi, farklılıkların büyüklüğünü daha da artırıyor. Bu da farklılıkları ancak yüzeysel seviyede gösteren önceki araştırmaların yanıltıcı olduğunu ortaya koyuyor.

Japonya'daki RIKEN Genomik Bilimler Merkezi'nde görev yapan ve aynı zamanda araştırma konsorsiyumunun başkanlığını yürüten Yoshiyuki Sakaki, protein yapısı sözkonusu olduğunda farklılıkların büyük etkisi olduğunu söyleyerek, % 1.23 ila % 5 arasında farklılık ortaya koyan önceki moleküler karşılaştırmalardan edinilen izlenimin yanıltıcı olduğunu ifade etti. ( Cathy Holding, "Chimps are not like humans", the-Scientist.com , 27 Mayıs 2004 )

Araştırmayla ilgili Reuters haberinde ise bilim adamlarının şu sözlerine yer verildi:

Açık bir biçimde, insanlar ve şempanzeler arasındaki genomik farklılıklar, geleneksel bilgiyle resmedilenden çok daha fazla karmaşık. ( Maggie Fox, "Chimp DNA almost identical to ours", Reuters , 27 Mayıs 2004 )

Şempanze genomunu deşifre çalışmalarının sonuçlarının bu yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor ve bu çalışma da, kısmi DNA karşılaştırmasına dayandığı için, ortaya net bir tablo koymaktan uzak. Ancak insan ile şempanze arasındaki genetik farklılıkları daima yüzeysel gösterme çabasındaki evrimcilerin propagandasının yanıltıcılığını da açıkça ortaya koymuş oluyor.

Çalışma, aynı zamanda Darwinist medyanın genetik karşılaştırma çalışmalarıyla ilgili yayınlarında uyguladığı bilinen çifte standarda son bir örnek oluşturuyor. % 83 gibi yüksek oranda ve bilim adamlarını şaşırtan derecede farklılık ortaya koyan bu çalışma dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde bazı kesimler tarafından duymazlıktan gelindi, duyurulmadı.


 

Bugüne Kadar Yayınlanmış Makaleleri Okumak İçin Tıklayınız


 

www.bilgilerdunyasi.net © 2004